Крипто:

152

Бирж:

7

Дотоодын зах зээлийн үнэлгээ:

₮366,220,121,068.21

Нийт 24ц хэмжээ:

₮182,248,556.27

EN/MN (Mongolian)

USD

MNT

Хэрэглэгдэхүүн харах

Өндөр өсөлттэй
Сүүлд нэмэгдсэн койнууд

0.0755

1.0500

Хэрэглэгдэхүүн харах

Өнөөдрийн Крипто ханшийн мэдээлэл

Гадаад

Монгол

Төвлөрсөн бирж
BSC
Лоялти
Вэб3
Энтертайнмент
Meme

#
Нэр
Ханш
24 цаг %
7 хоног %
Хэмжээ(24 цаг)
Гүйлгээнд буй хэмжээ
Зах зээлийн үнэлгээ
Сүүлийн 7 хоног

1

ARDX

ArdCoin

ARDX

35.8147

-1.22%

-3.16%

29,391,013

820,642 ARDX

144,359,667,621.26

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/ARDX.png

2

0.1584

-3.02%

-7.96%

29,813,172

188,271,615 IHC

18,945,697,166.75

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/IHC.png

3

0.1458

-5.23%

6.80%

54,185,551

371,526,788 SPC

13,126,104,764.54

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/SPC.png

4

0.0755

20.02%

17.02%

15,518,939

205,576,654 MNFT

10,568,570,769.08

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/MNFT.png

5

60.2000

-39.75%

-38.32%

1,396,248

23,193 OBOT

7,976,495,503.43

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/OBOT.png

6

1.0500

-4.55%

-29.53%

1,265,682

1,205,411 CRX

7,571,022,263.70

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/CRX.png

7

0.9929

0.00%

-0.29%

66,610,696

67,090,392 MONT

2,827,077,718.22

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/MONT.png

8

14.0015

-2.08%

-6.66%

5,837,547

416,922 CHB

2,100,225,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/CHB.png

9

0.6704

11.52%

7.59%

4,093,137

6,105,914 ZESC

670,356,199.12

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/ZESC.png

10

0.9000

0.00%

0.18%

742,239

824,710 ADMC

89,099,984,573.94

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/ADMC.png

11

0.4700

-8.02%

-8.74%

491,962

1,046,727 DC

7,050,000,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/DC.png

12

0.1680

0.90%

0.00%

447,207

2,661,948 TRD

1,310,398,611.01

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/TRD.png

13

0.0119

-39.59%

-39.59%

148,132

12,448,101 CPX

1,666,000,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/CPX.png

14

1.0000

0.00%

1.01%

109,252

109,251 CAEL

50,000,000,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/CAEL.png

15

0.0286

-0.62%

-4.08%

100,081

3,500,082 ARDM

2,955,753,786.38

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/ARDM.png

16

0.0100

-28.50%

15.19%

52,390

5,233,721 ELFC

1,051,050,000.00

https://cms.krypto.mn/assets/7adab7c9-be5d-4426-9b88-dcf3222c5e48.png

17

0.0459

-8.25%

-7.86%

3,295

71,836 WPL

825,529,840.76

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/WPL.png

18

0.2568

0.00%

7.26%

0

0 URG

1,797,937,250.04

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/URG.png

19

0.0309

0.00%

0.00%

0

0 DAC

2,318,250,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/DAC.png

Зөвхөн танд хэрэгтэй мэдээллийг шилэв

Виртуал хөрөнгийн зах зээлийн шинэлэг мэдээллийг имэйл хаягтаа хугацаа алдалгүй аваарай.